Kaukotek Oy Hankinta- ja sopimuskonsultoinnin asiantuntija

Onnistuneen hankinnan perusta

Kaukotek Oy on hankintoihin ja erityisesti julkisiin hankintoihin erikoistunut asiantuntijayritys Varsinais-Suomessa. Tuemme hankintoihin ja kilpailutuksiin osallistuvia julkisia sekä yksityisiä hankkijoita. Olemme mukana kaikissa hankintaprosessin vaiheissa johtaen hankintaprosessin alusta loppuun asti.

Työskentelymme suurimpana tavoitteena on turhien riskien poistaminen. Rakennamme hankkijan ja palveluntuottajan välille vahvan keskinäisen luottamuksen ja saatamme molemmat osapuolet toimimaan yhteisen edun eteen.

Julkisia hankintoja yli 40 vuotta

Yrityksellämme on yli neljänkymmen vuoden monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista. Hallitsemme usean eri alan hankintalain alaisuudet sekä sopimusmallit. Erityisvahvuutena meillä on työelämän tuoma kokemus ja näkemys molemmilla puolilla toimimisesta, niin palvelutuottajana kuin tilaaja-avustajana.

Tarvittaessa työskentelymme apuna ovat yhteistyöverkostomme luotettavat asiantuntijat. Palvelemme asiakkaita Paimiosta käsin koko Suomen alueella.

Kaukotek Oy

Kevätpiippo 5
21530 PAIMIO
Y-tunnus 0936443-3

Luotettava Kumppani
Suomen Yrittäjät
JHY – Julkisten Hankitojen Yhdistys
SGY – Suomen geoteknillinen yhdistys
FiSTT – Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry
Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY